با سلام به همه همراهان

تاثير يوگا بر حفظ تناسب اندام و کاهش وزن خبر خوشی برای تمام کسانی است که از چاقی رنج ميبرند. مشکل اساسی اين افراد پيروی از رژيمهای غذايی سخت و محدود کننده ای است که حتی در مواردی موجب آسيب به سلامت شخص ميشود . بعضی از حرکات يوگا غدد را تحريک به ترشح هورمون ميکند در اين ميان بايد به غده هیپوفيز و تيروئيد اشاره کرد که عملکرد آنها تاثير فراوانی در متابوليسم بدن دارد . سوخت و ساز چربی نيز تحت تاثير يوگا افزايش می يابد . ضمنا يوگا با کاهش اضطراب پرخوری ناشی از تنشهای روحی و نهايتا چاقی را نيز کاهش می دهد.اثرات گوناگون يوگا بر سلامت به قدری گسترده است که ذکر نتايج آن در هر زمينه مقاله ای جداگانه خواهد شد و در پايان به خاطر داشته باشيد آنچه به عنوان فوايد هر يک از شاخه های طب مکمل شناخته ميشود هرگز به معنی جايگزينی آن بجای روشهای پزشکی پذيرفته شده رايج نخواهد بود .

دوستدار شما

مرتضی

يا حق