کوچه ی ديدار

هنوزم کوچه ی ديدار ما بوی تو داره

                                      نگاه و بوسه های شب رو ياد من مياره

شب ميلاد من بود تو هم بودی دوباره

                                     شبی تاريک اما چشمای تو ستاره

تموم دنيا و بزرگياش فقط يه کوچه

                                    تموم کوچه و پنجره هاش شاهد ما بود

گرفتم دستاتو گفتی با چشمات عاشق هستی

                                  آخه چشمای ناز تو فقط قاصد ما بود

تن و روح و دل وجونم ! کليد قفل زندونم!

                                دلت يه عمره که خسته اس تو چشمات اينو ميخونم

مثه ابری مثه بارون واسه کوير خشکيده م

                               يه دنياعشق يه دنيا نور توی برق چشات ديدم

نه امروزی نه ديروزی مثه نفس تو هر روزی

                             مثه شمعی واسه خوبی می سازی و ميسوزی

غمش با من خوشيش باتو تموم دلخوشيش با تو

                            هنوزم رو تنم مونده بوی عطر نفس ها تو