بالاخره اولين برف پاييزی تو تهران به زمين نشست

خيلی خوشحال شدم

رنگ برف زيبا ترين رنگهاست

من کريسمس را هم جلو جلو به همه دوستان مسيحی خودم تبريک می گم.

آرزومند آرزوهای شما

مرتضی