سلام به همه دوستان

ديشب شب يلدا بود

شب يلدای همگی مبارک

راستی پاييز تموم شد جوجه هاتون رو شمرديد .؟؟؟

آرزومند آرزوهای شما مرتضی