سلام به همه همراهان

دوستان عزيز در ادامه بحث رسيدن به آرامش امروز يه تمرين به ظاهر آسان ولی فوق العاده سخت را به شما ياد ميدهم . با اين تمرين تازه به اهميت تمرينات و تمرکز پی ميبريد .

يه برگ سفيد  يا چند برگ شايد بيشتر از يک برگ لازم شود .

يه قلم که سريع و روان بنويسد.

در يک اتاق ساکت و بدون حضور کسی بنشينيد و برای ۵ دقيقه  تمامی افکاری که در فکر شما ميگذرد را بصورت نت برداری بنويسيد زياد نه فقط ۵ دقيقهمثلا اگر راجه به کاری فکر ميکنيد موضوع آن کار و اگر درباره شخصی نام شخص و خلاصه همه چيز را بنويسيد. بعد بعد از اين زمان به نوشته های خود نگاه کنيد تازه ميفهميد که اين ذهن شما در طول روز و شب چقدر درگير مسائل و مشغله های شما است . با اين همه مشغله ذهنی شما انتظار آرامش داريد . واقعا در ۵ دقيقه چقدر فکر کرديد ؟؟؟

شروع کنيد به تمرکز گرفتن تا شايد يه چند دقيقه ای اين ذهن مشوش شما آرامش را تجربه کند .

دوستدار شما

مرتضی

يا حق