خدايا دلم گرفته چيکار کنم فقط خودت ميدونی تو دلم چه خبره

فقط با خودت ميتونم درد دل کنم . الان هم که اينجا مينويسم فقط می خوام يه ذره آروم بشم خدايا اين وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن

خدايا ميدونی که فقط تو رو دارم

خدايا خودت بهم آرامش بده

راه درست تصميم درست رو خودت بهم نشون بده

کمکم کن

به فريادم برس ای فرياد رس که جز تو دستگيری من ندارم

خدايا يکی امروز به داد من برسه می خوام درد دل کنم

يه سنگ صبور خدايا خدايا خدايا

به مشگان سيه کردی هزاران رخنه در دينم