گذشتن از فيلتر

?- در اينترنت اکسپلورر گزينه : Tools-----> Internet Options رو بزنيد.
?-به Connections Tab برويد.
?- Connection فعال خودتون رو انتخاب کنيد (اوني که الان باهاش وصليد) و دکمه Settings رو بزنيد.
?- اونجا که نوشته Proxy Server و زيرش يک مربع داره که نوشته .... Use a proxy server for مربع مربوطه را تيک بزنيد.
?- دو کادر که يکي مربوط به Address و ديگري مربوط به Port ميشود فعال شده اند . هرکدام از اعداد زير را که خواستيد وارد کنيد : (عدد اول مربوط به آدرس و عدد دوم که ? رقمي هستش مربوط به پورت)


216.148.246.133:8000
169.229.51.251:3128
66.119.34.38:8000
131.179.112.70:3128
216.148.246.69:8000
213.25.170.98:8080
170.224.224.37:8000
66.119.33.166:8000
216.148.244.37:8000
129.237.123.250:3128
12.105.84.246:8000
140.247.60.123:3128
128.84.154.49:3128
200.80.216.57:8080
217.17.240.150:8080
217.17.240.46:8080
216.177.91.9:8000
212.165.132.241:6588

?- OK را فشار دهيد /