سلام به همگی

بابا من اعتراض دارم  ديگه داره خونم به جوش می آد .خيلی عصبانيم

يکی نيست از من بپرسه برای چی ؟؟؟؟؟؟؟

خودم ميگم : البته اين موضوع دليل بر بی ادبی نشه به اون دسته از خانومهای محترم که واقعا با ادب هستن توهين نشه .

من يه سوال دارم اين همه دم از حق خانومها ميزنن يه بار هم شده يکی بگه آقايون هم حق دارن ؟؟

بابا جان بخدا قسم حق آقايون بيشتر از خانومها داره تو جامعه ضايع ميشه .باور نمی کنيد خوب چشماتون رو باز کنيد هر جای جامعه که بريد ميبينيد که به آقايون داره ظلم ميشه و از اونجايی که به آقايون لقب مرد و مردونگی و ... دادن و حق ندارن از اين مردونگی و به اصطلاح (فردين) بازی که خدا بيامرزتش پا رو بيرون بزارن .

شما سوار ماشين ميشيد حق تقدم با خانومهاست .شما تو اتوبوس نشستيد وقتی خانومها می آيند بايد بلند شيد تا بهتون هزار و يک تهمت نامردی نزنن. از در ميخواهيد رد بشيد حق تقدم با خانومهاست . و الا ماشاالله ......

من نمی دونم خانومها که اين همه دم از تساوی حق زن و مرد ميزنن چرا اين جور جاها که به نفع خودشونه خودشون رو محق ميدونن که تقدم داشته باشن < مگه آقايون آدم نيستن اگه با هم برابرند پس بايد تو همه چيز برابر باشن اگه نه خانومها قبول دارن که آقايون يه مقدار بيشتر ... پس دم از تساوی نزنن

ديگه چی بگم خسته شدم از اين همه دوگانگی تو اين جامعه خيلی راحت حق ما آقايون رو می خونن و ما نبايد دم بزنيم تا حرف بزنی ميگن ضد ممنيسمه بابا بخدا قسم اگه مسلمونيم اسلام نسبت حق مرد به زن رو ۲ به ۱ در نظر گرفته حتما يه حسابی بوده و هست که پيامبر اينطور گفته ديگه

پس چرا اينجا ها مسلمونی رو کنار ميزاريم .

آقايون و خانومهای روشن فکر و مسلمان تو رو بخدا يه فکری به حال آقايون هم بکنيد .

بخدا حق اقايون رو دارن ميخورن دارن با پنبه سر ميبرن

به داد آقايون برسيد      ظلم تا کی تا کی سکوت بکنيد يه کاری بکنيد ...

بخدا خسته شديم