خصوصيات بالينی بيمار مبتلا به وبا :

۱- اسهال آبکی سريه السير با دفعات اجابت مزاج غير قابل شمارش

۲- نبود دل درد و دل پيچه

۳- استفراغ بدون حالت تهوع قبلی

۴- گرفتگی عضلات پشت ساق پا

۵- عطش فراوان

دوستان عزيز اميدوارم که بيشتر مراقب باشيد و هميشه سلامت باشيد

آرزومند آرزوهای شما

مرتضی