روزيکه از تو جدا شم

روز مرگ قصه هامه

روز تنهايی دستام

فصل سرد گریه هامه 

توی اين کوچه غمگين

جای پاهای تو مونده

هنوزم اميد مجنون

فصل سردت رو پشونده

حالا من بی کس و تنها

توی اين شهر غريبم

غم تو داده فريبم

غم تو داده فريبم