سلام دوستان

تا حالا حتما ديديد دختر ها و پسرهای زيادی رو که در تهران با لباسهای مد روز به خيابون ميآيند و خودشون رو خيلی متمدن ميدونن خوب ما هم کاری به نظر و عقايدشون نداريم نظرشون برای ما هم محترم وای يه سوال دارم دوست دارم که جواب سوال منو بگن.

 جلوی نمايشگاه کتاب دختری رو ديدم که با يه شلوار تنگ که پاچه اون تا زير زانو و يه چاک تا بالای زانو داشت با يه مانتو آبی کوتاه و يه روسری که اگر سر نمی کرد بهتر بود وايستاده بود . تا اينجا درست ؟؟؟؟ .. ولی سوال من اينه چه حسابی است که اين جور لباس میپوشن ؟؟؟؟ببخشيد اگر من رک صحبت ميکنم .

اين طرز لباس پوشيدن رو تمدن ميدونن يا عقده حقارت دارن که دوست دارن جلب توجه کنن يا پول ندارن لباس بلندتر بپوشن ؟؟؟بگذريم قصد تمسخر نداشتم .اينها سوالهای خيليها است که من دارم میپرسم اميدوارم که کسی پيدا بشه که جواب بده .

من نه آدم خشک مقدسيم نه خيلی متحجر ولی مسلمونم

مگه از حضرت زهرا (س) حديث نيست که ميگه : ارزنده ترين زينت زن حفظ حجابه

يا اصلا مگه اين حرف من غير منطقيه ؟ زيبايی و خوشگلی زن مال شوهرشه تن و بدن زن رو نبايد غريبه ببينه ؟؟؟؟

مگه يه زن چقدر بايد بی ارزش باشه که هر مرد هوس بازی با چشم يه آلت زنانه بهش نگاه کنه واقعا زن فقط همونه؟؟؟؟؟

به نظر من ارزش زن خيلی بيشتر از اين حرفهاست .

برای من خيلی سنگين بود وقتی يه زن آمريکايی که به نمايشگاه اومده بود با تعجب به اين تیپ دخترها نگاه ميکرد و ميگفت ايران بيشتر از هر کشوری که من رفتم فاحشه داره چطور ميگن ايران اسلاميه و مردم آزادی ندارن و وقتی من علتش رو ازش سوال کردم همين دخترها رو نشون ميداد که با آرايش غليظ دست يه نفر رو گرفته بودن و ميرفتن ... ميگفت تو کشور ما و بعضی جاهای ديگه اين آرايش فقط مخصوص زنان فاحشه است .

من کلی صحبت کردم تا بهش فهموندم که زنان ما اينطور نيستند و نبايد با اين چشم بهشون نگاه کرد.اگر چه اون زن فقط با يه لبخند تلخ وتکان دادن سر حرف منو تاييد کرد .ولی واقعا قبول کرده ؟؟؟؟؟؟؟

ديگه نمی دونم چی بگم؟؟؟

فقط دوست دارم يکی منو از اين همه سوال نجات بده برای من واقعا دليل منطقی و محکم برای من بياره ؟؟؟

دوستدار شما

مرتضی

يا حق