سلام به تمامی شيعيان جهان

امروز که شروع به کار کردم دلم از اندوه پر ديدگانم نمناک نگاهم پر درد و ...

ديروز در خبرها آمده بود که حرم حضرت اميرالمومنين علی (ع) هدف چند راکت قرار گرفته و تخريب شده نمی دانم چه بنويسم حتی فکر اينکه ما مسلمانان ساکت بمانيم تا دشمنان به مقدساتمان توهين کنند آزارم ميدهد ما که دم از علی  و اولاد علی ميزنيم پس چه به سرمان آمده است که ساکت مانديم .

حضرت علی (ع) ميفرمايند : کسی را به مبارزه دعوت نکن ولی اگر کسی شما را به مبارزه دعوت کرد بپزير.

دشمن کافر ما را هم اکنون به مبارزه دعوت کرده آيا بايد ساکت بود و به دهان کجی نيروهای دشمن لبخند زد ؟؟

بايد صبر کرد تا همه چيزمان را بگيرند ؟ مگر نه اين است که دهه محرم را همه چه مسجدی چه لات چه بچه زن و مرد همه لباس سياه میپوشيم و حسين حسين ميگيم . هر کس هر کاره هست تو دهه محرم به احترام امام حسين خيلی کارها را کنار ميزاره  پس چی شده حالا يعنی تمام اين لباس سياه پوشيدانا برای امام حسين دروغ و نيرنگ بوده اگه الان خودمون رو نشون نديم کی ميخواهيم برای حسين سينه سپر کنيم . امروز يه مسجد کنار حرم امام حسين رو کلا با ديناميت تخريب کردن  يه تلنگر ديگه تا کی بايد بخوابيم و خواب خوش پيروزی ببينيم ؟؟

اگر گوشهايمان را باز کنيم ندای هل من ناصرا ينصرنی رو خوب ميشنويم مگر نه اين است که اگر کسی صدای کمک خواهی مسلمانی را بشنود و به ياريش نرود مسلمان نيست پس ما را چه شده است چرا کر شديم ؟؟

ديگر نمی دانم چه بنويسم .........شما خود بگوييد ؟؟؟؟؟؟؟

آيا بايد سکوت کرد ؟؟؟؟؟

دوستدار شما

مرتضی

يا حق