به چشمای تو سوگند
که عشقت واسه من رنگ جنونه
به چشمای تو سوگند
که عشقت مثه آتیشه تو قلبم مثه خونه
اگه یار تو باشم
با این دستای خسته ام
واسه تو لونه میسازم
تو همین قلب شکسته ام
به چشمای تو سوگند
به چشمای تو سوگند
من اونقدر پر عشقم
من اونقدر پر دردم
که عاشقای دنیا
نمیرسن به گردم
آخ دیگه خواب تو چشام نیست
امیدی تو نگام نیست
پر از دردم و ای وای
یه درمون سر رام نیست
به چشمای تو سوگند
که عشقت واسه من رنگ جنونه
که عشقت مثه آتیشه تو قلبم مثه خونه
به چشمای تو سوگند
تو که نیستی خیال کن که دیگه هیشکی باهام نیست
دیگه هیچی تو این زندگی اونجور که میخوام نیست
من از غم می نویسم می نویسم که بخونی
من از دل مینویسم که غم عشقو بدونی
تو از حال یه عاشق آخه هیچی نمیدونی
به چشمای تو سوگند
که عشقت واسه من رنگ جنونه
که عشقت مثه آتیشه تو قلبم مثه خونه
به چشمای تو سوگند
من اونقدر پر عشقم
من اونقدر پر دردم
که عاشقای دنیا
نمیرسن به گردم
آخ دیگه خواب تو چشام نیست
امیدی تو نگام نیست
پر از دردم و ای وای
یه درمون سر رام نیست
به چشمای تو سوگند
که عشقت واسه من رنگ جنونه
که عشقت مثه آتیشه تو قلبم مثه خونه
به چشمای تو سوگند
به چشمای تو سوگند
تو که نیستی خیال کن که دیگه هیشکی باهام نیست
دیگه هیچی تو این زندگی اونجور که میخوام نیست
من از غم می نویسم می نویسم که بخونی
من از دل مینویسم که غم عشقو بدونی
تو از حال یه عاشق آخه هیچی نمیدونی

به چشمای تو سوگند............................................