غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه
نگام کن که دوست دارم نگاتو که میشناسم صداتو
غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه
من از عشق من از سر تو با من آشنا شو
من از شعر من از شب تو با من همصدا شو
غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه
من از گل من از خاک تو از بالای بالا
دلم گرم دلم پاک ولی رسوای رسوا
شکستم گسستم به خاک و گل نشستم
سلامی کلامی بکش نازم که خسته ام
غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه
صدام کن صدام کن دلم تنهای تنهاست
بخندون نگریون که چشمام مثل دریاست
شکستم گسستم به خاک و گل نشستم
سلامی کلامی بکش نازم که خسته ام
من از عشق من از سر تو با من آشنا شو
من از شعر من از شب تو با من همصدا شو
غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه
غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه