مراقبه براي دستيابي به سلامتي 18
 چنانچه از يك بيماري خاص يا جراحت و زخمي رنج ميبريد ، اين مراقبه شما را بسيار ياري خواهد نمود . اين مراقبه به شما كمك مي كند تا بتوانيد از جانب پروردگار انرژي لازم را براي تاثير گذاري بر ناحيه آسيب ديده و معالجه آن به دست آوريد . چنانچه اين مراقبه موثر نبود ، بايد در جستجوي دلايل بيماري تان باشيد . براي اين كار مي توانيد با انجام مراقبه بر كالبد اتريك خود ، به كشف و يافتن صدمات ذهني يا احساسي اي كه از آنها شكايت داريد نايل گرديد . اين مراقبه ، خصوصا در موارد بيماري هاي جدي و يا امراض شبيه به سرطان بسيار مثمر ثمر خواهد بود .
 * خود را شل كنيد . نفسي عميق بكشيد و به دلخواه خود نيايشي انجام دهيد كه در آگاه شدن بر حضور خداوند و يگانگي شما و او و كل كيهان ، ياري تان كند .
* نفسي عميق بكشيد و ذهن خويش را بر ناحيه آسيب ديده متمركز نماييد . وضعيت آن را درك كنيد و تصويري اغراق آميز از ظاهر امر را تجسم كنيد . ( بطور مثال ، ممكن است احساس كنيد بيش از ده برابر از آنه هستيد بزرگتر و پف دارتر شده ايد و يا حتي تصور كنيد جراحت شما بسيار وخيم تر از آنچه هست به نظر مي آيد .)
* به تنفس عميق و آرام خود ادامه دهيد و به طور ذهني ، ناحيه اي را كه بايد درمان شود بيابيد . چنانچه چيز عجيبي مانند (( يك كپه ذغال )) حس كرديد ، تصور كنيد آن ناحيه به چيزي كه چشم و احساستان را نوازش مي دهد تبديل مي شود . دگرگوني آن را به يك چيز زيبا و دوست داشتني ببينيد .
* تصور كنيد جسمتان حجمي سفيد است . وصله اي تيره روي ناحيه اي كه بايد شفا يابد مجسم كنيد . اكنون ، نفسي عميق بكشيد و در جستجوي ناحيه اي قرمز رنگ باشيد – اين ناحيه همان جايي است كه در آن انرژي بسياري نهفته است . نفسي عميق بكشد . با چشم ذهنتان اين انرژي را فزاينده را به بخشي كه نيازمند درمان است برانيد .
* نفسي عميق بكشيد و مشاهده كنيد انرژي قرمز رنگ به محل مورد نظر مي رسد و با وصله تيره رنگ در مي آميزد و آن وصله ، آنقدر تغيير رنگ مي دهد تا مانند ديگر قسمت هاي بدن ، سفيد شود .
 *نفسي عميق بكشيد . كمي بخوابيد تا جسمتان سر حال و سرزنده شود  .