با خودت صادق باش و نگران نباش كه ديگران در باره ات چه فكر مي كنند.

 

حتي گردابي ازافكار نارحت كننده با شوخ طبعي و خندهاي ازته دل از بين خواهد رفت.

اگر ميخواهي مشكلات خودت حل شوند به دل هاي دردمند ديگران تسلي و آرامش بده .

بگذار لبخند در قلبت بارور شود و از دريچه چشم هايت به دنيا بتابد.

هنگامي كه وسوسه مي شوي تا حرف هاي كنايه آميز و نيشدار به ديگران بزني يادت باشد كه فلفل زيادي طعم غذا را خراب مي كند.

كلمات نسنجيده ، دوستي هاي باارزشي را تباه كرده اند اما مهرباني هيچ چيز را خراب نمي كند، اجازه بده ديگران هر طور مايلند ، پيش بروند.

ظرفيت عشق وجودت را با دوست داشتن همه انسان ها و زندگي افزايش بده.