سلام به همه دوستان هنرمند

حسين پناهی بازيگر شاعر و نويسنده توانا کشور به ديار باقی شتافت .

روحش شاد و يادش گرامی باد .

يک دقيقه سکوت برای شادی روح بزرگ و هنرمندش.

(جای تاسف است ///به گفته شاهدان از مرگ اين هنرمند در منزلش ۳ روز گذشته بود که جنازه اش را پيدا کردند ؟؟؟؟؟چرا اينقدر به سرمايه های هنری خود بی اعتنا هستيم. )