متفرقه

در پی شيوع بيماری آنفولانزای مرغی

اعتصابها شدت گرفت