سلام به دوست عزیزم

ممنونم که روز تولد من رو هنوز به یاد دارید

این چند روز خیلی منتظر بودم که به من تماس بگیری

باز هم ممنونم منتظر شما هستم

توای که نشناختمت

دوستدار شما

مرتضی