چرا ثروت بهتر از علم است ؟


به نظر من ثروت خیلی خوبه البته ما نداشتیم که بفهمیم چه مزه ای داره

ولی می دونم که اگه بابای ما هم ثروتمند بود

دیگه به خاطر زیاد مصرف کردن خمیر دندون یا روشن موندن تلویزیون دعوامون نمی کرد.


اصلا فکر کنم با کتک از خواب بیدار کردنمون هم ریشه اش همین بی پولیه

وگرنه بابامون آدم بدی نیست به خدا ...


و اگه ثروت بد بود که اینهمه آدم ، دنبالش نمی رفتن !


یا من مجبور نبودم کل تابستون رو کارگری کنم

و از لباسهای پارسال و کیف قدیمیم استفاده کنم .


اگه ثروت بد بود که این همه مدرسه ی غیر انتفاعی درست نمیشد

دانشگاه آزاد تو هر بیقوله واحد نمی زد.


اگه بابای ما هم پولدار بود مطمئنا  داداشم ازدانشگاه آزاد لیسانس معماری میگرفت

 و به حج دانشجویی میرفت و کلی هم مزاحم تلفنی داشت

و خواهرم خیلی وقت پیشا ازدواج کرده بود و موبایلش رو هم به من هدیه میداد

و حتما دامادمون هم GLX داشت.

 و اینو هم مطمئنم کتکی که دادشم بخاطر خریدن کتاب مثنوی و معنوی خورد

فقط بخاطر بی پولی بود و بس .


مادرم هم دوست داره هر شب خورشت درست کنه

از اون خورشت پر گوشتها که تعریفشو میکنه ،

با اون برنج عطریه که همیشه بوش از خونه بغلی میاد .

بیچاره بابام همیشه میگه اگه خونه خریدیم تو حیاطش درخت انگور می کارم

خدا کنه به آرزوش برسه ولی فکر نکنم،

شاید فقط خوابش رو ببینه مثل دیشب که من خواب دیدم با ماشین خودم رفتم دانشگاه

و اگه ما پول دار بودیم ... حتما میگفتم که علم از ثروت بهتره ولی ببخشید

 آقا معلم الان ثروت از علم  بهتره !

با تشکر از دوست عزیزم حمید رضا