با سلام

ديروز يه ايميل به دستم رسيد که در اون تصاويری از تجاوز يک پزشک در اتاق عمل به يک بيمار وجود داشت . با ديدن اين تصاوير که در بيمارستان ... اصفهان توسط حفاظت اطلاعات سپاه بعد از شکايت يکی از بيماران توسط دوربين مخفی گرفته شده بود تمام تنم لرزيد به خود گفتم که ديگر به چه کسی ميتوان اعتماد کرد و اين پزشک چقدر بايد بی وجدان باشد که به بيماری که به علم اون پناه اورده رحم نکنه اين مطلب را نوشتم تا دوستان عزيز به اطراف خود بيشتر توجه کنيم چه بسيارند گرگهايی که در لباس ميش در جامه ما تردد ميکنند و چشم به ناموس ما دوخته اند .

البته اگر از نظر مديريت سايت ايراد نداشت اين تصاوير را برای ديدن شما عزيزان در وبلاگ قرار ميدادم

انسان و انسانيت به کدام سمت ميرود؟؟؟؟

دوستدار شما

مرتضی

يا حق