تا کی می شود...

  تا کی ميشه تو سياهی شب به دو تا عکس خيره شد و هيچی نگفت :       

   تا شايد يه روزی...

   تا کی ميشه چشماتو ببندی و تو رويا سر روی شونه اش بذاری...

   تا کی ميشه تو دخمه تاريک ذهنت با خودت تکرار کنی

   تو:

   مرا شکستی و دوباره ساختی

   مرا شکستی و دوباره ساختی

   مرا شکستی و...

/ 2 نظر / 3 بازدید
سحر

وبلاگ نازی داری عزیز به کلبه آبجی سحرتم سر بزن خوشحال میشم حضورتو تو کلبم حس کنم واز نظراتت آگاه روز خوش بای

شاید زندگی همین باشد!

اگه دوستش داری بزار بره اگه برگشت مال تو بوده اگه نه بدون هیچ وقت مال تو نبوده.......