طبقات جهنم ...

طبقات جهنم!

دارالبوار- سرای شرور - بئس المصير-

طبقات دوزخ هفت ميباشد:

۱- درکه اول(جهنم) گذرگاه و جای اهل کبائر است که بی توبه مرده اند

۲- درکه دوم(نطيح) مسکن ستاره پرستان است.

۳- درکه سوم(حطمه) آن مستقر بت پرستان است.

۴-درکه چهارم(سعير) و آن مکان ابليس و متابعان اوست.

۵- درکه پنجم(سقر) و در آن ترسايان باشند.

۶- درکه ششم (جحيم) و آن محل مشرکان است.

۷- درکه هفتم(هاويه) و آن منزل منافقان و زنادقه و کفار است.

/ 1 نظر / 4 بازدید
mohabbat

سلام . خيلی کارت درسته عالی نوشتی .۲۰ ۲۰ ۲۰. از کجا ميا ری اينيرو . به من هم سر بزن