سخنان ...

دانش مفيد : توشه مورد نياز را براي سفر زندگي در اختيا رتان قرار ميدهد

عقل :

شما را هدايت ميكند تا از دانشي كه اموخته ايد به بهترين وجهي براي كشف وجود خود (( در حال حاضر )) استفاده كنيد

شفقت و مهرباني :

كمك ميكند تا ديگران را همانطور كه هستند و با وجود تفاوت هايي كه با شمادارند در مسير زندگي ودر برخوردهايي كه با انها به نحوهاي گوناگون داريد بپذيريد

خلاقيت:

به شما ياري ميدهد تا جنبه هاي نا شناخته و كشف نشده وجود خود را شكوفا و بارور سازيد

توازن :

به شما مي اموزد روند طبيعي زندگي را قبول كنيد

قدرت:

به شما توانايي ميدهد تا در مقابل ترس بايستيد وباعدم اطمينان وقابل پيش بيني نبودن اينده بدون توقع پاداش به جلو برويد

ارامش:

شما را ياري ميدهد كه چگونه تمركز فكر داشته باشيد

شادي :

شما را در سفر زندگي خندان و خوشنود وسرشار از سرور نگه ميدارد

عشق :

راهنماي هميشگي شما است براي رسيدن به اوجي از شعورو اگاهي كه تنها بشر قادر به تحقق ان است

وحدت : شما را به نقطه اغاز بر مي گر داند جايي كه باخودتان وبا كليه جهانيان يكي خواهيد شد

با عشق زندگي كردن يعني حيات را لمس كردن وزندگي را لمس كردن به منزله با عشق روزگار را سپري كردن است

زندگي موهبتي است الهي ونحوه زندگي شما جبران محبتي از جانب شما به ايزد يكتا است پس چه بهتر كه به زندگي قشنگي و صفا ببخشيم

از كتاب : زندگي با عشق چه زيباست نويسنده: لئو بوسكاليا

/ 1 نظر / 3 بازدید
sepid

salam.webloge jalebi day.kheili khosham umad.khoshhal misham eb webloge manam biaio nazar bedi.movafagh bashi