منم مخلوق

منم مخلوق تو ...

فریادى برآوردم که من می خواهم .

باصدای بلند ، پای کوبان گفتم که من می خواهم .

با کبرو غرور و چهره ای در هم کشیده ، گفتم من می خواهم .

ندای آرام بخش آمد و گفت چه می خواهی ؟

گفتم زر و سیم وجمال می خواهم .                          گفت چقدر ؟

گفتم قدرت و پهلوانی و زور بسیار می خواهم.         گفت مبارکت باشد.

گفتم همسری مهربان و صبور و زیبا می خواهم.      گفت تقدیم توباد اما مواظبش باش زیرا که تو، به او نیاز داری.

گفتم جاه و جلال و ملک می خواهم .                       گفت از ان تو .

گفتم چقدر تو مهر بان و بخشنده ای .                     گفت چه کنم ، تورا دوست دارم .

گفتم خسته شدم ، دلم گرفته .                                 گفت بامن حرف بزن ، قهر نکن .

گفتم چه بگویم ، از که بگویم ؟                              گفت از داشته هایت، به من ، و برای من بگو .

گفتم چرا من  ! چرا مرا آورده ای  ؟                       گفت لیاقت آن را داشتی که بیایی و باشی .

گفتم گستاخی کرده ام ، تورا ندیده ام .                     گفت من هم کار های تورا ندیده می گیرم .

گفتم گناه بسیار کرده ام در خفا .                             گفت میدانم ، خودم آنها را پاک می کنم .

گفتم با آن همه گناه هنوز مفیدم ؟                           گفت بله که مفیدی ، اما تو خود نمیدانی .

گفتم این چه حکمتی است ؟                                   گفت خواهی دانست ، اگر کمی تفکر کنی .

گفتم برایت کار می کنم .                                        گفت مزدش را ده برابر خواهی گرفت .

گفتم چه کارباید کنم ؟                                           گفت هیچ ، خودم همه کارها را می کنم .

گفتم کجا باید روم ؟                                              گفت خودم راهنمائیت خواهم کرد .

گفتم کسی مرا همراهی میکند ؟                              گفت بله ، مگر مرا نمی بینی ؟

گفتم تا به کجا باید روم ؟                                       گفت تا عرش ، بهشت موعود .

گفتم جان در بدن ندارم .                                        گفت به من نگاه کن جان خواهی گرفت.

گفتم پای رفتن ندارم .                                           گفت بر بال فرشتگان خواهی نشست.

در اینجا دگرهیچ نداشتم که بگویم . بعد از سکوتی عمیق ...

آرام و سر به زیر گفتم ، از من چه می خواهی ؟

آهسته وپیوسته ، گفت هیچ ، هیچ فقط  "" عاشق ام باش ""   کمی عاشق ام باش ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید