روز پدر...

"پدر " لطف خدا بر آدمیزاد
" پدر" کانون مهر و عشق و امداد
"پدر" مشگل گشای خانواده "پدر"
یک قهرمان فوق العاده
"پدر" سرخ میکند صورت به سیلی ،
رخ فرزند نگردد زرد و نیلی
"پدر" لطف خدا روی زمین است ،
همیشه لایق صد آفرین است.
خوشا آنان که "پدر" در خانه دارند ،
درون خانه یک پروانه دارند .
(باباجونم یادت بخیر روحت شاد)
شادی روح همه پدرهای آرمیده در خاک صلوات.
پیشاپیش روز پدر و روز مرد مبارک

/ 0 نظر / 14 بازدید