کاش روزی...

 

کاش روزی بار دگر تو را پیدا می کردم
                 مثل شاخه گلی. تو را از شاخه جدا می کردم
                                 عمریست که من قصه عشق تورا می خوانم
                                               ساده گویم:من ازاین عشق تورا می خواهم
 
به یاد آن شب که تورا در خواب می دیدم
                 این روزها دلم را درعشق تو اسیر می بینم
                               گر چه بین من وتو فاصله هاست.اما می دانم
                                              تا ابد برای دیدن روی ماهت منتظر می مانم
 
از غم ندیدنت گاه گاهی برای خود می گریم
               به حال و روزعجیب خود شب و روز می خندم
                                چگونه گویم که تو را من دوست می دارم
                                            و برای وصال تو گل امید را در سینه می کارم
 
عزیزم خواستی بیا . من به تو قولی می دم
                هرچی بگی.هر چی بخوای.من برات همون می شم
                                 تورو خوب می شناسمت.تو همونی که می خوام
                                               هر جا باشی.هرجا بری.من به دنبالت می آم
 
ای همه وجود من.آخرش بدون تومن می میرم
               در خیال خام خود تو را همیشه کنارخود می بینم
                              خدای من:منو ببخش.اما ازت کمک می خوام
                                             من ازتوی مهربون عشقم یعنی لیلا رومی خوام
 
لیلای من یه روزمیاد.این رومن خوب می دونم
               برای دیدنش تو این روزها لحظه شماری می کنم
                               تمام مشکل من این است که گاهی می پندارم
                                          روزی من را نخواهد وگوید: من بدون تو می مانم
    
/ 0 نظر / 47 بازدید