# درد

واژه های وارونه...

اینجا سر زمین واژه های وارونه است،جایی که "گنج"،"جنگ"میشود،"درمان"،"نامرد"،و "قهقهه"،"هق هق"،...اما "درد"،همان "درد" است، "دزد" همان "دزد"و "گرگ" همان "گرگ"...سرزمینی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید