# عشق

همه هستی من ...

  عشق بازی به همین آسانی ست                                               که دلی را بخری                                                                  بفروشی مهری                                                                      شادمانی را حراج کنی          رنج ها را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید