برای تو مینویسم شاید ...

مینویسم که تو بخوانی...

ولی افسوس....

دیگران عاشقانه های مرا میخوانند و یاد عشقشان می افتند ولی افسوس که تو حتی نگاه هم نمیکنی
آنقدر دلتنگت میشوم که هیچ سلولی در هیچ زندانی به این تنگی نیست
ای کاش فقط کمی بیاد من باشی
خاطرات گذشته لحظه لحظه های باتو بودن تنها امید زندگیم شده
وقتی جاده ها را با ترانه هایی که با هم میخواندیم طی میکنم فقط همدم من اشکهایم است
امیددارم روزهای خوش گذشته برگردد و تو همان همدم مهربان من و من هم همان عاشق تنهای تو شوم
ودر آخر بازهم میگویم
((یاعلی))
تو هم بگو ((یاعلی))
فقط همین ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
زهرا

خیلی قشنگ بود حرف دل من بودن خوشحال میشم به وب منم بیای[گل]